Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, nakupovanie v internetovom (elektronickom) obchode www.rybarskepotreby-shop.sk je veľmi jednoduché a pohodlné. Internetový obchod má podobnú štruktúru ako náš kamenný obchod. Hlavný prístup k výrobkom je tvorený ľavým navigačným pruhom, pri ktorom sa ponúka možnosť voľbyzobrazenia výrobkov podľa kategórie účelu alebo výrobcu. V každej kategórii nájdete podkategórie čijednotlivé vytriedené položky. Klikaním na odkazy sa prepracujete až k požadovanému produktu alebopoužite vyhľadávač - pomocou ktorého ľahko vyhľadáte požadovaný produkt podľa jeho názvu alebokódu. Produkty si môžete v jednotlivých kategóriách triediť a zoraďovať podľa názvu, ceny alebo kódu.


Ak ste našli tovar, ktorý hľadáte a chcete si ho objednať, kliknite na tlačidlo "Kúpiť". Tovar sa presuniedo tzv. "košíka". Informácie o Vašom nákupe sa zobrazujú v pravej časti hlavičky stránky. Pred prvýmnákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami ako aj nákupným areklamačným poriadkom. Podaním objednávky potvrdzujete súhlas so všetkými týmito podmienkami.


Odporúčame sa pri každom nákupe vždy vopred prihlásiť - predídete tak stratám obsahu košíka priprípadnom reštarte Vášho internetového prehliadača. Ako prihlásený užívateľ môžete tiež využívaťďalších služieb a informácií nášho internetového obchodu. Všetky objednávky sú záväzné. Zrušiťobjednávku je možné e-mailom info@rybarskepotreby-shop.cz , alebo telefonicky na telefónnom čísle+420604994440 a to najneskôr do 10-tich hodín nasledujúceho pracovného dňa po odoslaníobjednávky. Preto si prosím starostlivo skontrolujte správnosť všetkých uvedených údajov vobjednávke. Po objednaní je poslané obratom potvrdenie objednávky na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Objednávky môžu byť overované tiež telefonicky.


I. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode www.rybarskepotreby-shop.sk. Internetový obchod prevádzkuje RS Fish rybárske potreby s.r.o., Hlavní třída 73/438, Havířov-Město, 736 01, IČ: 28631366, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. znC 35685. Podmienky predaja bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej lenprevádzkovateľ) a kupujúceho (ďalej len zákazník). Ceny uvedené v e-shope sú platné len pre tento e-shop, nie pre kamennú predajňu.

 

II. Predmet zmluvy


Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Informácie o tovaru ako sú napr. rozmery, váha, výkony, kapacita a iné ostatné údaje uvedené v internetovom obchode prevádzkovateľa sú údajmi, ktoré vychádzajú z údajov výrobcov alebo dovozcov tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu na základe jeho objednávky dodá tovar len v perfektním stave a v súlade so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom alebo nariadením platným na území Českej republiky. Prevádzkovateľ saďalej zaväzuje tovar vybaviť riadne vyplneným záručným listom, návodom na obsluhu a používanie, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


III. Miesto plnenia


Miestom plnenia je predajňa rybárskych potrieb predávajúcehokde prevádzkovateľ odovzdá nazáklade objednávky kupujúceho tovar dopravcovi - prepravnej firmealebo je to miesto osobnéhoodberu tovaru.


IV. Objednávka tovaru a uzavretie zmluvy


Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formuláriPrevádzkovateľ potvrdí kupujúcemuobdržaní jeho objednávkya to najneskôr do 24 hodín po obdržaní objednávkyKúpna zmluva jeuzatvorená potvrdením objednávky predávajúcimprípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkomV niektorých hlavne cenovo náročnejších prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právok vzniku kúpnej zmluvy finančné úhradou zálohy kupujúcimTakáto objednávka bude vo väčšineprípadoch autorizovaná vhodným spôsobom napr. písomne​​, telefonicky alebo faxomObjednávka budepovažovaná za neplatnúak kupujúci túto autorizáciu odmietnePre prípad osobného odberu jeinternetová objednávka záväzná (kupujúci musí predložiť doklad o elektronickej objednávkea kúpnazmluva vzniká až pri odovzdaní tovaru v kamennej predajniPrevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právona zrušenie objednávky v prípade chyby pri stanovení ceny.


V. Cena a platba


Ceny uvedené v elektronickom obchode prevádzkovateľa sú platné v okamihu objednaniaPrevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny najmä v prípade chyby cenyzmeny kurzu alebopri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto skutočnostiach musí kupujúceho bezodkladne informovať a dohodnúť s kupujúcim zmenu cenyKupujúci má právo v prípade zmeny ceny od zmluvy odstúpiťa to bez zbytočného odkladu poobdržaní informácie o jej zmeneKonečné ceny v elektronickom obchode sú uvedené s DPHKupujúcemu bude na základe vzniku kúpnej zmluvy vystavená faktúraktorá slúži zároveň ako daňovýdokladdodací a záručný list.


VI. Dodacia lehota


Dodacia lehota začína plynúť dňom obdržania záväznej objednávky v elektronickom obchode. Ak jeobjednaný tovar skladom, prevádzkovateľ ho vyexpeduje kupujúcemu v priebehu 24 hodín po obdržaníobjednávky. V prípade, že tovar momentálne nie je na sklade, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľkupujúcemu (obvykle e-mailom alebo telefonicky) a dohodne s ním ďalší postup. O každej zmene stavu objednávky je kupujúci informovaný e-mailom.


VII. Dopravné podmienky


Možnosti spôsobov doručenia zásielky a ich ceny:


1. Professional Parcel Logistic - PPL - dobierka - balík do 30 kg - cena vrátane DPH.

2. Professional Parcel Logistic - PPL - bez dobierky - balík do 30 kg - platba kreditnou kartou cezinternet pomocou platobnej brány GP webpay - cena vrátane DPH.

3. Professional Parcel Logistic - PPL - bez dobierky - balík do 30 kg - platba cez systém PayPal - cena vrátane DPH.

4. Osobný odber na kamennej predajni - iba po predchádzajúcej elektronickej objednávkeMožnosť platby v hotovosti alebo kreditnou kartou.

5. Pri elektronickej objednávke tovaru vo výške 220 s DPH a viac hradí doručenie zásielkyprevádzkovateľ.


Dodacia lehota je v spravidla do dvoch troch pracovných dní od odovzdania tovaru dopravcoviPrevádzkovateľ splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním dopravcoviKupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziaťskontrolovať neporušenosť obalovpočet balíkov a prevzatiepotvrdzuje svojím podpisom dodacieho listu dopravcuKupujúci platí pri dobierke cenu v mene Slovenska - EuroV prípade akýchkoľvek nezrovnalostínajmä porušenie obalov svedčiace oneoprávnenom vniknutí do zásielkyporušenie zlým zaobchádzaním so zásielkounesúhlasiaci početbalíkov či iných nezrovnalostíodporúčame kupujúcemu vo vlastnom záujme zásielku neprevziaťNa neskoršie reklamácie o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.


VIII. Záručné podmienky a servis


aZáruku na predávaný tovar poskytuje prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je v elektronickom obchode uvedené inakje záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacovZáručná doba začína plynúť odo dňaprevzatia tovaru kupujúcimZáruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo tovaru. Záruka sanevzťahuje na vadyktoré boli spôsobené najmä neodborným alebo nešetrným zaobchádzanímpoužitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhumechanickým poškodenímmierou obvyklého opotrebeniaZáruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté živelnými pohromami ako najmä úder blesku či iný atmosferický výbojoheňvoda a iné.


bMiestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto prevádzkovateľa uvedené v čl.I.


cK reklamovanému tovaru je nutné priložiť záručný list a kópiu dokladu o nákupe a podrobný popiszávadyAk sa závada neprejavuje trvaloje nutné jednoznačne uviesť podmienky alebo stavzaktorých sa prejavujeReklamovaný tovar musí byť predložený k reklamácii kompletný vrátanevšetkého príslušenstva a súčastíktoré bolo dodané pri predaji výrobkuBez vyššie uvedených náležitostí nebude reklamácia uznaná.


dPrevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej reklamáciebezplatneReklamácia bude prevádzkovateľom vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenejzákonomtj do 30-dní od prevzatia zásielkypokiaľ sa obe strany nedohodnú na dlhšej lehotePrevádzkovateľ môže kupujúcemu tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze za výrobokak sa jedná o chybuneodstrániteľnú či vadu síce odstrániteľnúak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady pooprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.


eKeďže prevádzkovateľ predáva v elektronickom obchode tovar autorizovaných firiemmôže kupujúcipožiadať aj o platenú opravu po skončení záručnej dobyVšetky náklady na vykonanie tejto opravy či servisu vrátane dopravného hradí kupujúci.


IX. Vrátenie tovaru


Kupujúci má právo v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskehozákonníkav znení neskorších predpisovbez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní odprevzatia tovaruAk sa takto rozhodnemusí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania a s kompletným príslušenstvom výrobku poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania kupujúcim). Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze zaplatené kupujúcimprevádzkovateľovizaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na jeho účeta to najneskôr do 10-tich pracovných dní po obdržaní tovaru prevádzkovateľomZaslanie tovaru na dobierku nie je možné avšetky takéto zásielky budú okamžite odmietnuté a vrátené odosielateľovi.


X. Alternatívny spôsob riešenia sporov


1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu info@rybarskepotreby-shop.cz


2.Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č.102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.


3.Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.


4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:

https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.


6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:


- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.


7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.


8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


XI. Ochrana osobných dát


RS Fish rybárske potreby s.r.o. - prevádzkovateľ elektronického obchodu www.rybarskepotreby-shop.sk si je vedomý skutočnostiže pri svojej činnosti spracováva informáciektoré majú v zmysle zákona č 101/2000 zO ochrane osobných údajovcharakter osobných údajovPrevádzkovateľprehlasuježe si je vedomý dôležitosti ochrany takýchto údajov a bude dodržiavať všetky zákonné ajetické pravidlá súvisiace s ich spracovaním a považuje toto za významnú povinnosť voči kupujúcemuPrevádzkovateľ a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačnými funkciami preochranu dôverných a osobných informáciíPrevádzkovateľ pri svojej činnosti neposkytuje aninepodáva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobámnezhromažďujeani nespracovávacitlivé údaje o registrovaných užívateľochKupujúci súhlasí s týmaby v súlade so zákonom č480/2004 z. O ochrane osobných údajov v platnom znení boli jeho osobné údaje (meno, priezviskoadresatelefóne-mail, rok narodeniaspracovávané a využívané za účelom zasielania obchodných oznámení elektronickou poštou prostredníctvom ním poskytnuté e-mailovej adresyTento súhlasposkytuje kupujúci dobrovoľne na dobu neurčitú s týmže ho môže kedykoľvek odvolať.


aNeregistrovaní užívatelia

Príchodom na stránku elektronického obchodu prevádzkovateľa sa niektoré informácieako napr.odkazujúce stránky alebo Vaša IP adresa krajinyzapisujú automaticky ako súčasť operáciíprebiehajúcich na našich stránkach.


bRegistrovaní užívatelia

Registrovaným užívateľom sa stáva každýkto urobí svoju registráciu vyplnením registračných údajovv príslušnom formuláriRegistrácia je dobrovoľná a bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne záväzkykupujúceho k prevádzkovateľovi.


c) Newsletter

Požiadaním o zasielanie newsletteru poskytuje kupujúci prevádzkovateľovi jeho e​​-mail adresuPrevádzkovateľ využije e-mail adresu kupujúceho výhradne pre účely zasielania informácií o svojich službáchponukáchšpeciálnych výhodách či akciách.


d) Deti

Deti (osoby mladšie ako 18-tich rokovnie sú oprávnené vykonávať elektronický nákup bez dozoruosoby staršie 18-tich rokov a žiadame ich, aby sa neregistrovali ani neudávali svoje osobné informácieZaregistrovaním sa a vytvorením účtu garantujeteže ste plnoletí.


eLinky na iné stránky

Internetové stránkyna ktoré odkazuje stránka prevádzkovateľa môžu mať rozdielne podmienkyspracovania osobných údajov ako stránky prevádzkovateľaPrevádzkovateľ nepreberá zodpovednosťza podmienky na iných stránkach a odporúča Vám vždy sa s nimi zoznámiť na konkrétnej stránke.


XII. Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a zneníktoré je uvedené v elektronickom obchodeprevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávkyKupujúci pri zadaní elektronickejobjednávky prehlasuježe sa s týmito podmienkami oboznámil a súhlasí s nimiOdoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci prevádzkovateľoviže akceptuje výšku ceny zaobjednaný tovar vrátane prípadných expedičných nákladov a dopravných nákladov.